Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu jest samodzielnym, publicznym zakładem opieki zdrowotnej, podległym Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego. Siedzibą Stacji jest miasto Poznań. Stacja działa na podstawie następujących przepisów:

  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654 ze zm.);
  2. ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 ze zm.);
  3. Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego,
  4. innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i państwowych jednostek organizacyjnych.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony. niedziela, 24 styczeń 2021 18:01 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 24 styczeń 2021 18:01 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 24 styczeń 2021 18:02 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 24 styczeń 2021 18:21 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 24 styczeń 2021 18:44 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 31 styczeń 2021 22:50 Administrator